Spilja "Vrelo", Fužine-Gorski kotar

Spilja"Vrelo"je smeštena 3km od centra Fužina. Ukupna dužina svih prolaza u spilji je 300m.

250m u dubini spilje može se vidjeti izvor rijeke koja prolazi kroz špilju te završava u jezeru "Bajer".